Simply Clever

vulkanizerMontaža, krpljenje i balans guma

U našoj ponudi nalazi se i moderno opremljena vulkanizerska radionica koja je osposobljena za montažu, krpljenje i balans svih putničkih i teretnih guma uključujući i kamione i autobuse.